AM guna bila pagi dan PM guna bila petang. Kenapa?

Sesetengah negara seperti US, Kanada dan Australia menggunakan sistem masa rasmi 12 jam, dimana pengguna perlu meletakkan akronim ‘a.m’ atau ‘p.m’. Selebihnya ramai juga yang menggunakan sistem masa 24 jam.

Apa yang dimaksudkan dengan ‘a.m’ dan ‘p.m’ pada masa dan waktu dalam sistem 12 jam ini?

Diambil daripada bahasa Latin, ‘a.m’ merujuk kepada Ante meridiem, dan ‘p.m’ pula Post meridiem. Meridiem membawa maksud tengahhari. Jadi Ante meridiem bemaksud sebelum tengahhari dan post meridiem pula selepas tengahhari.

Jika pagi, kita menggunakan a.m, dan jika petang dan malam kita menggunakan p.m.

Namun, kelemahan penggunaan ‘a.m’ dan ‘p.m’ ini adalah ketika jam 12 tengahhari dan 12 tengah malam kerana maksud AM dan PM merujuk kepada ‘Sebelum Tengahhari’ dan ‘Selepas Tengahhari’.

Sumber : gegar.my